Lärarutbildning
Kurs- och VFU-Webb
http://www.umu.se
     
 

 

Välkommen till lärarutbildningens webbsida för Kursval och VFU!  

 

På den här webbplatsen ska du genom att välja kurser skapa din egen lärarutbildning utifrån dina intressen och önskemål om framtida verksamhet i förskola, fritidshem eller skola. På nästa och följande sidor gör du först ett val av vilken verksamhet du vill utbilda dig för, och sedan väljer du de kurser du vill läsa från och med årskurs 2. Kurserna du väljer, lägger du in termin för termin, så att du får en fullständig studiegång fram till examen. God hjälp med detta får du också av "Studiehandboken" och översikten över hur kurserna är placerade i tiden under läsåret.

De val av kurser du gör är definitiva för det kommande läsåret från och med den 15 oktober varje hösttermin, då webbplatsen låses. De kurser du valt längre fram i utbildningen är möjliga att byta ut under perioden 1 september - 15 oktober varje hösttermin. Det är dock viktigt att du noga tänker igenom vilka kurser du vill läsa och lägger in hela utbildningen.

På den här webbplatsen kan du också i början av din utbildning lämna önskemål om var du önskar göra din VFU samt se dina kommande VFU-placeringar.

Under fliken "FAQ & Hjälp" finns svaren på några av de vanligaste frågorna kring kursval och VFU.

OBSERVERA! Som antagen till lärarprogrammet måste du begära ett utdrag från belastningsregistret hos Rikspolisstyrelsen i god tid före VFU-placeringens början. Mer information och blankett finner du på Polisens webbplats http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4425-skola_forskola_barnomsorg-belastningsregistret/ Begäran avser Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg. Därefter ska registerutdraget lämnas till rektor på den skola där du har din VFU-plats. Lämnar du inte in ett registerutdrag till rektor på den skola där du har din VFU-plats så kan du inte erbjudas att göra din VFU. Därmed riskerar du att inte kunna examineras på kursen.

 

 
Lärarutbildning